Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
88.187
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần thứ 02/2013 (Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 11/01/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 2/2013
(Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 11/01/2013)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
07-1
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
 Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
Ban GĐ, các TP, PP CM
- Kiểm tra chất lượng công trình Sân vận động tỉnh Kon Tum (cả ngày).
 Sân vận động tỉnh
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Phòng QLXD, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
CHIỀU
-13h30: Họp bàn về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề về Thủy điện tại địa bàn tỉnh Kon Tum.
Sở Công Thương
SCT
Đ/c Bách – PGĐ Sở
BA
08-1
SÁNG
- Kiểm tra chất lượng công trình Sân vận động tỉnh Kon Tum (cả ngày).
 Sân vận động tỉnh
Đ/c Bách – PGĐ Sở
Phòng QLXD, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
CHIỀU
14h00: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Hòe và bà Nguyễn Thị Liên (cùng trú tại tổ dân phố 3A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà)
HT SXD
Đ/c Sơn - Giám đốc Sở
Sở TN-MT, UBND huyện Đăk Hà.
09-1
SÁNG
- Hội nghị Tổng kết chi bộ SXD năm 2012 (cả ngày).
HT SXD
Đ/c Sơn - Bí thư CB
Toàn thể Đảng viên
CHIỀU
NĂM
10-1
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
11-1
SÁNG
- Hội nghị kiểm điểm lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2012 (cả ngày).
HT SXD
Đ/c Sơn - GĐ Sở
Ban Giám đốc, TP, PP Sở; GĐ, PGĐ TTQH
CHIỀU
 
 
 Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2013       
             KT.GIÁM ĐỐC
             PHÓ GIÁM ĐỐC
            (đã ký)
 
           Lưu Xuân Hoài
 
 
 
 
 
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 10/01/2013 Lượt xem : 464
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết