Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.185
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần thứ 01/2013 (Từ ngày 31/12/2012 đến ngày 05/01/2013)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 1/2013
(Từ ngày 31/12/2012 đến ngày 05/01/2013)
 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
31-12
 
-Nghỉ Tết dương lịch.
 
 
 
BA
01-01
 
- Nghỉ Tết dương lịch.
 
 
 
02-01
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
- Phòng họp GB
Đ/c Sơn – GĐ Sở
 - Ban GĐ, các TP, PP CM
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
NĂM
03-01
 
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
SÁU
04-01
 
SÁNG
- Dự Đại Hội Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum, lần thứ V nhiệm kỳ (2013-2018)
HT SXD
CĐN
- Đ/c Sơn – GĐ Sở.
CHIỀU
BẢY
05-01
(Làm bù)
SÁNG
- Dự Đại Hội Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh Kon Tum, lần thứ V nhiệm kỳ (2013-2018)
HT SXD
CĐN
- Đ/c Sơn – GĐ Sở.
CHIỀU
 
  Kon Tum, ngày 28 tháng 12 năm 2012       
             GIÁM ĐỐC
         (Đã ký)
 
 
 
               Đỗ Hoàng Liên Sơn
 

 

Đăng bởi : Nguyễn Việt Lãm Ngày đăng : 10/01/2013 Lượt xem : 430
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết