Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
155.440
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 29 năm 2023 (từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023)

 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 17/07/2023:
Sáng 08:00 - 10:00
HOP GIAO BAN TUẦN
Nguyễn Quang Hải Bùi Văn Cư, Nguyễn Đình Khiêm, Nguyễn Xuân Lưu, Phan Thanh Quang, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thanh tra, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Quản lý xây dựng và Thị trường bất động sản, Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng, Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Phòng họp Giao ban tầng 8  
08:00 - 11:00
họp sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG NTM
PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Bùi Văn Cư Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 295/GM
Chiều 13:30 - 15:30
Họp xét cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân Đợt 10 năm 2023
Phó Giám đốc Phan Thanh Quang Các thành viên hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề tại Phòng QLXD  
15:00 - 17:00
Họp xem xét, xử lý các nội dung vướng mắc trong công tác BTGPMB các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum
Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cư Phòng họp số 01-UBND tỉnh 298/GM
Thứ 3, 18/07/2023:
Sáng 07:00 - 17:00
Chương trình kiểm tra, làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại huyện Đăk Glei (01 ngày)
PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Nguyễn Xuân Lưu Huyện Đăk Glei 4232/TB-VP; P. HC-TH bố trí xe
08:00 - 10:00
Về việc thông báo lịch kiểm tra chuyển đổi số đối với đơn vị UBND thành phố Kon Tum
Sở Thông tin và Truyền thông Lê Hoàng Thanh Hải Thành phố Kon Tum Số 1255/ĐKT
Chiều 15:00 - 17:00
Triển khai dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei
PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Nguyễn Quang Hải; P. Thẩm định Phòng họp số 01-UBND tỉnh 303/GM
Thứ 4, 19/07/2023:
Sáng 07:00 - ..........
V/v kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Kon Plông
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Vũ Huyện Kon Plông Theo văn bản số 1356/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 06/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
08:00 - 11:00
DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Thanh Quang HT Ngọc Linh 11-GM/BTGTU
08:00 - 17:00
Kiểm tra thực địa khu vực dự kiến quy hoạch, đầu tư dự án Nhà máy xử lý và tái chế rải thải Kon Rẫy
PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Bùi Văn Cư Huyện Kon Rẫy 302/GM; P. HC-TH chuẩn bị xe
08:00 - 11:00
Tham dự Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ CCHC tỉnh Nguyễn Quang Hải Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 301/GM
08:00 - 17:00
Về việc thông báo lịch kiểm tra chuyển đổi số đối với đơn vị UBND thành phố Kon Tum
Sở Thông tin và Truyền thông Lê Hoàng Thanh Hải Thành phố Kon Tum Số 1255/ĐKT
Chiều 14:00 - 17:00
Kiểm tra, khảo sát thực tế dự án cấp Giấy phép môi trường
Sở Tài nguyên & Môi trường Bùi Văn Cư Lô C1, Khu công nghiệp Hòa Bình 291/GM-STNMT
Thứ 5, 20/07/2023:
Sáng 09:00 - ..........
V/v kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Kon Plông.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Vũ Huyện Kon Plông Theo văn bản số 1356/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 06/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chiều 14:00 - 17:00
Họp tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thuận Thành.
Sở Tài nguyên & Môi trường Bùi Văn Cư Phòng họp tầng 7 - STNMT 295/GM-STNMT
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 19/07/2023 Lượt xem : 95
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
Website liên Kết