Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
155.440
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 27 năm 2023 (từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023)

 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 03/07/2023:
Sáng            
08:00 - ..........
Họp giao ban tuần
Giám đốc Nguyễn Quang Hải Bùi Văn Cư,Nguyễn Xuân Lưu,Phan Thanh Quang,Lê Hương Giang,Bùi Nguyễn Thế Vương,Trần Đình Hưng,Nguyễn Ngọc Minh,Trần Công Thiện,Trần Thanh Khoa,Lê Hoàng Thanh Hải,Nguyễn Hồng Vũ Phòng họp Giao ban tầng 8  
09:00 - 11:00
Họp về đơn giá các loại cây trồng
Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cư Phòng họp số 01-UBND tỉnh 279/GM
Chiều            
Thứ 3, 04/07/2023:
Sáng 07:00 - 17:00
Về việc kiểm tra, giám sát cấp tỉnh đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Vũ Tại huyện Kon Plông Quyết địn số 1346/QĐ-SLĐTBXH ngày 6/6/2023 của Sở Lao động TBXH; Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh
08:00 - 17:00
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (01 ngày)
Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hải Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 272/GM
08:00 - 11:00
Họp thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
Sở Tài nguyên & Môi trường Bùi Văn Cư Phòng họp tầng 7 - STNMT 276/GM-STNMT
Chiều            
Thứ 4, 05/07/2023:
Sáng 08:00 - 17:00
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
TT Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải HTTrụ sở HĐND tỉnh 16/TB-TTHĐND
Chiều            
Thứ 5, 06/07/2023:
Sáng 08:00 - 17:00
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
TT Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải HTTrụ sở HĐND tỉnh 16/TB-TTHĐND
Chiều            
Thứ 6, 07/07/2023:
Sáng 08:00 - 17:00
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
TT Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải HTTrụ sở HĐND tỉnh 16/TB-TTHĐND
Chiều 14:00 - 17:00
Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh 184/TB-UBND; 187/TB-UBND
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 03/07/2023 Lượt xem : 109
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Website liên Kết