Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
149.974
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 29 năm 2022 (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022)

 

 

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ 2, 18/07/2022:
Sáng 08:00 - 10:00
HOP GIAO BAN TUẦN
Nguyễn Quang Hải Bùi Văn Cư, Nguyễn Xuân Lưu, Phan Thanh Quang, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Thanh tra, Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Quản lý xây dựng và Thị trường bất động sản, Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng, Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Nguyễn Đình Khiêm Phòng họp Giao ban tầng 8  
Chiều 13:20 - ..........
GM_Làm việc với các đơn vị về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Phan Thanh Quang,Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Phòng họp số 1 UBND tỉnh 274/GM
13:30 - ..........
Giấy mời họp bàn rà soát, kiểm tra nhu cầu bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác (nhóm máy móc, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin) theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị
Sở Tài chính Lê Hương Giang Phòng họp số 1, Tầng 2, STC 112/GM
13:30 - ..........
Họp thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân An,Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Sở Tài nguyên và Môi trường  
14:00 - ..........
Giấy mời các ngành tham dự buổi đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý.
Đ/c PCT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Nguyễn Quang Hải,Bùi Nguyễn Thế Vương Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh 271/GM
Thứ 3, 19/07/2022:
Sáng 08:00 - 10:00
Kiểm tra thực địa để triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư số 66 và vị trí mở rộng điểm dân cư số 45 trên địa bàn xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
UBND huyện Ia H'Drai Nguyễn Ngọc Minh Kiểm tra thực địa  
08:00 - 16:00
Kiểm tra thực địa và thống nhất các mỏ bổ sung và quy hoạch khoáng sản Huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô
Lãnh Đạo Sở-PGĐ Bùi Văn Cư Trưởng Phòng Trần Công Thiện, chuyên viên Nguyễn Việt Lãm Kiểm tra thực địa 1178/SXD-QLXD, hỗ trợ xe
Chiều 14:00 - 16:00
Làm việc về triển khai thủ tục pháp lý đấu giá 10 cơ sở nhà đất thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Quỹ Phát triển đất tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm PGĐ Bùi Văn Cư Phòng họp số 1, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh 278/GM-VP ngày 19/7/2022
Thứ 4, 20/07/2022:
Sáng 07:20 - ..........
Thông báo Chương trình làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại huyện Sa Thầy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Lưu Huyện Sa Thầy 2596/TB
08:00 - 10:00
Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh đối với đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030
Phan Thanh Quang Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai Phòng họp Giao ban tầng 8  
08:00 - 16:00
Kiểm tra thực địa và thống nhất mỏ bổ sung vào quy hoạch khoáng sản tại huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi
Lãnh Đạo Sở-PGĐ Bùi Văn Cư Trưởng Phòng Trần Công Thiện, Chuyên viên Nguyễn Việt Lãm Kiểm tra thực địa 1178/SXD-QLXD, hỗ trợ xe
08:00 - 11:00
Làm việc về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Việt và cho Công ty TNHH MTV Lê Hoàng Phát thuê đất
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm PGĐ Bùi Văn Cư Phòng họp số 1, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh 279/GM-VP ngày 19/7/2022
Chiều 14:00 - 16:00
GM họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh tờ trình 414/TTr-BQLDA ngày 01/7/2022 của Ban Quản lý các dự án 98
Nguyễn Quang Hải Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Phòng họp Giao ban tầng 8  
Thứ 5, 21/07/2022:
Sáng 08:00 - ..........
V/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII, lúc 08h00 ngày 21-7-2022 (1,5 ngày)
BTV Tỉnh ủy Nguyễn Quang Hải,Bùi Văn Cư,Nguyễn Xuân Lưu,Phan Thanh Quang Hội trường Ngọc Linh 600-CV
Chiều            
Thứ 6, 22/07/2022:
Sáng 09:00 - 11:00
V/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII, lúc 08h00 ngày 21-7-2022 (1,5 ngày)
BTV Tỉnh ủy Nguyễn Quang Hải,Bùi Văn Cư,Nguyễn Xuân Lưu,Phan Thanh Quang Hội trường Ngọc Linh 600-CV
Chiều          
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 18/07/2022 Lượt xem : 360
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
Baner CKTTHC
Banner
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết