Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 42/2019 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

 

 
UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

 

 
 
THỨ
 
 
NGÀY
 
 
BUỔI
 
 
NỘI DUNG
 
 
ĐỊA ĐIỂM
 
 
THỰC HIỆN
 
 
CHỦ TRÌ
 
 
PHỐI HỢP
 
 
HAI
 
 
14/10
 
SÁNG
 
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
 
Phòng họp GB    Sở Xây dựng
 
Lãnh đạo Sở
 
Ban GĐ, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở
 
CHIỀU
 
- 13h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể.
 
HT Ngọc Linh
 
Đ/c Cư - Phó GĐ
 
 
- 13h30: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh mở rộng quy hoạch Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn An.
 
Sở Xây dựng
 
Đ/c Quang - Phó GĐ
 
Các Sở: Y tế, KHĐT, TNMT, TC; Công ty CP ĐT&PT Y tế Kon Tum
 
- 13h30: Họp bồi thường công trình San lấp mặt bằng khu đất công viên cây xanh có ký hiệu CV1.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Phòng QLXD
 
 
- 14h00: Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể tính tiền bồi thường các công trình: Xây dựng trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối Văn hóa Xã hội và Khối tổng hợp; Đường bao Khu dân cư phía Bắc thành phố Kon tum, giai đoạn 2;…
 
Sở Tài chính
 
Phòng QLXD
 
 
- 15h00: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh về chi phí lập quy hoạch chi tiết và lập phương án tổng mặt bằng, phối cảnh công trình.
 
Sở Xây dựng
 
Đ/c Quang - Phó GĐ
 
Sở TC; Công ty TNHH Đông Sáng Kon Tum; Trung tâm GĐCLXD
 
 
BA
 
 
15/10
 
SÁNG
 
- 7h30: Dự Hội nghị triển khai, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ (ngày 15/10/2019 đến ngày 16/10/2019).
 
HT Sư đoàn 10
 
Lãnh đạo Sở
 
Văn phòng Sở
 
CHIỀU
 
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
Sở Xây dựng
 
 
 
 
 
 
16/10
 
SÁNG
 
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
Sở Xây dựng
 
 
 
CHIỀU
 
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
Sở Xây dựng
 
 
 
 
NĂM
 
 
17/10
 
SÁNG
 
- Giám sát của HDND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong QL đất đai và xây dựng
 
Sở Xây dựng
 
Lãnh đạo Sở
 
Thanh tra Sở; các đơn vị liên quan thuộc Sở.
 
CHIỀU
 
- 13h30: Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Phòng QLXD
 
 
 
SÁU
 
 
18/10
 
SÁNG
 
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
Sở Xây dựng
 
 
 
CHIỀU
 
- 13h30: Họp bàn tham mưu UBND tỉnh theo nội dung Phiếu chuyển số 1683/PC-NNTN ngày 04/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
Phòng PTĐT&HTKT
 
 
  
 
Kon Tum, ngày 11 tháng 10 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 14/10/2019 Lượt xem : 129
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết