Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
88.186
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 40/2019 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
30/9
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB    Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở
- 8h00: Kiểm tra các công trình xử lý chất thải của dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy của Công ty Cổ phần Fococev Tây Nguyên, làm cơ sở để vận hành thử nghiệm.
Huyện Kon Rẫy
Phòng PTĐT&HTKT
 
- 8h00:  Họp đánh giá lại và so sánh hiệu quả đầu tư đối với hai Nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đ/c Quang - PGĐ Sở
Phòng PTĐT&HTKT
CHIỀU
- 13h30: Họp đề xuất UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH Song Nguyên.
Sở Xây dựng
Đ/c Cư - PGĐ Sở
Sở KHĐT, Sở TNMT, Sở TC, UBND TP. Kon Tum, Công ty CP Cấp nước Kon Tum, Công ty TNHH Song Nguyên
BA
01/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp tham mưu UBND tỉnh xem xét, giao UBND thành phố Kon Tum ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị.
Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
Sở Tư pháp, UBND TP. Kon Tum
- 14h00: Họp bàn giải quyết vướng mắc về đất đai của Công ty CP Rượu sâm Ngọc Linh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QHKT
 
- 14h00: Họp tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế.
BQL KKT tỉnh
Đ/c Quang - PGĐ Sở
Phòng QHKT
02/10
SÁNG
- 8h00: Họp về việc xử lý các dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành (ngày 02/10/2019 đến ngày 03/10/2019).
Sở Xây dựng
Thanh tra Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
03/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
04/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
 
Kon Tum, ngày 27 tháng 9 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Phan Thanh Quang
 

 

 
 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 30/09/2019 Lượt xem : 157
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết