Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.185
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 37/2019 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
09/9
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Bãi xử lý rác thải huyện Sa Thầy.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng PTĐT&HTKT
 
BA
10/9
SÁNG
- 9h30: Kiểm tra, bàn giao các công trình HTKT đã hoàn thành thuộc dự án: Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum để quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.
TP. Kon Tum
Phòng PTĐT&HTKT
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
11/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
12/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
13/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp giải quyết đơn thư tôn giáo.
Sở Nội vụ
Lãnh đạo Sở
P. QHKT
 
 
Kon Tum, ngày 06 tháng 9 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải

 

 
 

 

 


 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 09/09/2019 Lượt xem : 147
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết