Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.186
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 36/2019 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
02/9
SÁNG
Nghỉ lễ
 
 
 
CHIỀU
BA
03/9
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và thuộc Sở
CHIỀU
- 14h00: Họp Chi bộ.
HT Sở Xây dựng
Đ/c Hải - Bí thư CB
Toàn thể đảng viên
04/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 14h00: Dự buổi làm việc về các nội dung liên quan đến khiếu nại (lần 2) của công dân.
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
NĂM
05/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
06/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Dự Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2019.
- 13h30: Làm việc, thảo luận dự toán ngân sách với Sở Tài chính
Sở Kế hoạch   và Đầu tư
Sở Tài chính
 
Lãnh đạo Sở
- Phòng QLXD
- Văn phòng Sở
 
Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 03/09/2019 Lượt xem : 175
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết