Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.180
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 35/2019 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
26/8
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
Thanh tra sở
CHIỀU
- 13h30: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.
UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
- 14h00: Họp thẩm định phương án định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường công trình.
Sở Tài chính
Phòng QLXD
 
BA
27/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Huyện ủy Kon Plông
Đ/c Hải - GĐ Sở
P.PTĐT và HTKT
28/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
29/8
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
30/8
SÁNG
- 8h30: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thành ủy
 Kon Tum
Đ/c Hải - GĐ Sở
P.PTĐT và HTKT
- 8h00: Dự Hội thảo “Tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do” tỉnh Kon Tum.
Sở Công thương
Phòng QLXD
 
CHIỀU
- 13h30: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ban Quản lý KKT
Đ/c Hải - GĐ Sở
P.PTĐT và HTKT
 
Kon Tum, ngày 23 tháng 8 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 24/08/2019 Lượt xem : 173
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết