Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
88.188
LỊCH CÔNG TÁC

Lịnh công tác tuần 34/2019 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34 (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
19/8
SÁNG
-7h30: Tham gia đo đạc, kiểm đếm và đánh giá tỷ lệ % còn lại tài sản trên đất của Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Kon Tum để chỉnh trang đô thị.
TP. Kon Tum
Phòng QLXD
 
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
 
- 8h00: Tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2019 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 08/10/2019).
Trường Chính trị tỉnh
Đ/c Quang- Phó GĐ; Đ/c Cư - Phó GĐ
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BA
20/8
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh.
KS Hoàng Vân
Phòng PTĐT&HTKT
 
CHIỀU
- 13h30: Họp tham mưu UBND tỉnh theo Phiếu chuyển số 1271/PC-NNTN ngày 08/8/2019 của VP UBND tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
- 13h30: Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2019.
Sở Xây dựng
Bộ phận sát hạch
Cá nhân tham gia sát hạch
21/8
SÁNG
- 8h00: Kiểm tra hiện trạng nhà, đất và xác định tỷ lệ chất lượng còn lại Khách sạn Đăk Bla; Nhà hàng Ngọc Linh; Karaoke; Chòi; Hàng rào và Hệ thống thoát nước.
Trung tâm PTQĐ tỉnh
Phòng QLXD
 
-8h00: Dự Lễ công bố công nhận xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
Nhà Văn hóa xã Đăk Ngọc
LĐ Sở, P.PTĐT và HTKT
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
22/8
SÁNG
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1406-QĐ/TU (Kế hoạch số 126-KH/ĐGS).
Sở Xây dựng
Đoàn giám sát
Chi ủy, LĐ Sở, phòng PTĐT và HTKT, phòng QHKT
- 8h00: Tiếp công dân hang tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
Thanh tra Sở
CHIỀU
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Huyện Sa Thầy
LĐ Sở, Phòng PTĐT và HTKT
 
SÁU
23/8
SÁNG
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đ/c Hải - GĐ Sở (Phó trưởng Đoàn giám sát - Chủ trì)
Phòng PTĐT và HTKT
CHIỀU
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Huyện ủy Đăk Tô
Đ/c Hải - GĐ Sở (Phó trưởng Đoàn giám sát - Chủ trì)
Phòng PTĐT và HTKT
 
Kon Tum, ngày 16 tháng 8 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 19/08/2019 Lượt xem : 183
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết