Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 29/2019 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 (Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
15/7
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
HT Ngọc Linh
Lãnh đạo Sở
 
- 9h00: Kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại sạt lở công trình đường lên khu căn cứ Tỉnh ủy.
Huyện Tu Mơ Rông
Chi cục GĐCD
 
CHIỀU
- 13h30: Kiểm tra, thống nhất tham mưu UBND tỉnh về xem xét, điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và đô thị Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
Huyện Ngọc Hồi
Đ/c Quang - Phó GĐ
- Ban QL KKT tỉnh
- UBND huyện Ngọc Hồi
- 14h00: Họp thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường.
Sở Tài chính
Phòng QLXD
 
BA
16/7
SÁNG
- 8h00: Họp Hội đồng tuyển chọn phương án tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.
Sở Xây dựng
Đ/c Quang - Phó GĐ
- Sở VH,TT&DL
- HĐ tuyển chọn
- 8h00: Dự Hội nghị phổ biến thông tin tình hình thời sự.
HT Ngọc Linh
Đ/c Hải - GĐ Sở
Trưởng các đơn vị thuộc Sở theo DS đã đăng ký
CHIỀU
- 13h30: Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng
HT Ngọc Linh
Các đ/c LĐ Sở
 
- 13h30: Họp giải quyết đề xuất thực hiện dự án Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi.
Ban QL KKT tỉnh
P.PTĐT và HTKT
 
17/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
18/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
19/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 16/07/2019 Lượt xem : 156
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết