Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 28/2019 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
08/7
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- 8h00: Dự buổi làm việc liên quan đến các nội dung tố cáo, kiến nghị, khiếu nại của công dân.
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
CHIỀU
- 14h00: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác báo chí quý II năm 2019.
HT Ngọc Linh
Đ/c Quang - Phó GĐ
 
- 14h00: Họp các Bộ phận trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
UBND tỉnh
Bộ phận 1 cửa
 
- 14h00: Dự buổi làm việc liên quan đến các nội dung tố cáo, kiến nghị, khiếu nại của công dân.       
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
- 14h00:  Họp để thực hiện triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án Nhà hàng ven sông Đăk Bla (phần mở rộng), thành phố Kon Tum.
Sở Tài chính
Phòng PTĐT&HTKT
 
BA
09/7
SÁNG
- 7h30: Dự Hội nghị trực tuyến giao ban khối Đảng và giao ban các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý II-2019, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới.
HT Ngọc Linh
 
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
 
- 8h00: Dự buổi làm việc liên quan đến các nội dung tố cáo, kiến nghị, khiếu nại của công dân.   
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
- 9h00: Làm việc với Đoàn Nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng 
 
Lãnh đạo Sở
Chi cục GĐXD, VP Sở
- 9h00: Ký kết Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản và xây dựng giải pháp, biện pháp, tổ chức giữa đơn vị, ngành, địa phương tại CCN-TTCN Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum. 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lãnh đạo Sở
 
CHIỀU
- 13h30: Họp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017.
Sở Khoa học    và Công nghệ
Đ/c Quang - Phó GĐ
 
- 14h00: Dự buổi làm việc liên quan đến các nội dung tố cáo, kiến nghị, khiếu nại của công dân.        
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
10/7
SÁNG
- 7h30: dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 10/7 - 11/7/2019).
Trụ sở HĐND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
 
- 8h00: Dự buổi làm việc để rõ một số nội dung có liên quan đến việc công dân tố cáo.
Thanh tra tỉnh
Thanh tra Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
11/7
SÁNG
- 7h30: Tập huấn thí điểm chuyển giao phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Sở Nội vụ
Văn phòng Sở
 
- 8h00: Dự Hội nghị gặp mặt các chức sắc tôn giáo.
KS An Thái
Đ/c Quang - Phó GĐ
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
12/7
SÁNG
- 8h00: Làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về công tác quy hoạch, phát triển đô thị.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
UBND huyện Ngọc Hồi;
 Đ/c Quang-PGĐ, P.QHKT, P.PTĐT-HTKT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 05 tháng 7 năm 2019
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 08/07/2019 Lượt xem : 142
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết