Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 27/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019)

 

THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
01/7
SÁNG
- Khảo sát giá đất thực tế tại Điểm dân cư số 20, huyện IaH’Drai.
UBND huyện Ia H’Drai
Phòng QLXD
 
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- 14h00: Họp Chi bộ.
HT Sở Xây dựng
Đ/c Hải - BT CB
Toàn thể đảng viên
BA
02/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
03/7
SÁNG
- 8h30: Dự Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật.
TP. Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng
Lãnh đạo Sở , Phòng QLXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
04/7
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp liên ngành.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lãnh đạo Sở
Phòng QLXD; phòng PTĐT& HTKT
SÁU
05/7
SÁNG
- 8h00: Dự HN báo cáo viên trực tuyến tháng 7
HT Ngọc Linh
BTGTU
Đ/c Phan Thanh Quang
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2019
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 01/07/2019 Lượt xem : 166
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết