Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 24/2019 (từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 24 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
10/6
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BA
11/6
SÁNG
- 8h30: Họp xử lý chất thải rắn.
Sở Tài chính
Đ/c Cư - Phó GĐ
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
12/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường.
Sở Tài nguyên  và Môi trường
Phòng PTĐT& HTKT
 
NĂM
13/6
SÁNG
- 8h30: Làm việc với Bộ Tư pháp về Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật XLVPHC
Sở Xây dựng
Bộ Tư pháp
UBND Tỉnh, LĐS, Thanh tra Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
14/6
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 10 tháng 6 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 10/06/2019 Lượt xem : 162
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết