Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 22/2019 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
27/5
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019.
UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
- 14h00: Họp thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường.
Sở Tài chính
Phòng QLXD
 
BA
28/5
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra khu vực đề nghị phê duyệt dự án đóng cửa mỏ khoáng sản.
Huyện Ia H’Drai
Phòng QLXD
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
29/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
30/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
31/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 24 tháng 5 năm 2019
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 26/05/2019 Lượt xem : 171
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết