Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 20/2019 (từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
13/5
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- 8h30: Họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Kon Tum.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
- 8h30: Họp thẩm định giá đất.
Sở Tài chính
Phòng QLXD
 
CHIỀU
- 13h30: Họp xin chủ trương hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Đăk Ling 1, huyện Ngọc Hồi.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
- 14h00: Tham gia kiểm tra thực tế để đánh giá tác động dự án thủy điện Đăk Bla 2.
Thành phố Kon Tum
Chi cục GĐXD
 
BA
14/5
SÁNG
- 9h00: Tham gia kiểm tra thực tế để đánh giá tác động dự án thủy điện Thượng Đăk Psi 1.
Huyện Tu Mơ Rông
Chi cục GĐXD
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
15/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
16/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
17/5
SÁNG
- 9h30: Tham gia kiểm tra thực tế để đánh giá tác động dự án thủy điện Sa Thầy.
Huyện Sa Thầy
Chi cục GĐXD
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 10 tháng 5 năm 2019
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 13/05/2019 Lượt xem : 167
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết