Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 19/2019 (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
06/5
SÁNG
- 9h00: Làm việc tại H. ĐăkGlei cùng đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.
Huyện ĐăkGlei
Đ/c Hải - GĐ Sở
Phòng PTĐT&HTKT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BA
07/5
SÁNG
- 8h00: Dự Lễ công bố xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Huyện Kon Rẫy
Lãnh đạo Sở
Phòng PTĐT&HTKT
 - 8h00: Kiểm tra, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch Bãi xử lý rác thải trên địa bàn huyện Sa Thầy.
Huyện Sa Thầy
Đ/c Quang - Phó GĐ
- Phòng PTĐT&HTKT; phòng QHKT
- Sở TN&MT, UBND huyện Sa Thầy
- 8h00: Tham gia đánh giá hiện trạng.
 
- 9h00: Dự công bố quyết định kiểm tra 1341-QĐ/TU
Huyện Kon Plông
UBND tỉnh
Phòng PTĐT&HTKT
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
08/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
09/5
SÁNG
- 7h00: Tham gia kiểm tra thực tế để đánh giá tác động của dự án Điện mặt trời Tân Cảnh.
- Làm việc với Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch 27/KH-TTr (kiểm tra thực hiện KL thanh tra năm 2019)
Huyện Đăk Tô
 
Sở Xây dựng
Chi cục GĐXD
 
Đ/c Hải – GĐS
 
VP Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
10/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 04 tháng 5 năm 2019
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 06/05/2019 Lượt xem : 177
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết