Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 18/2019 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
29/4
SÁNG
Nghỉ lễ
 
 
 
CHIỀU
 
 
 
BA
30/4
SÁNG
Nghỉ lễ
 
 
 
CHIỀU
 
 
 
01/5
SÁNG
Nghỉ lễ
 
 
 
CHIỀU
 
 
 
NĂM
02/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
03/5
SÁNG
- Kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành: Đường Sa Thầy - YaLy - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - làng Rẽ (Mô Rai).
Huyện Sa Thầy
Chi cục GĐXD
 
- 8h00: Kiểm tra công trình thủy điện Nước Đao, xã Đăk Ring và Tà Âu, xã Ngọc Tem (ngày 03/5/2019 đến ngày 04/5/2019).
Huyện Kon Plông
Chi cục GĐXD
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng PTĐT&HTKT
 
- 13h30: Họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4.
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
BẢY
04/5
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày  26   tháng 4 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 03/05/2019 Lượt xem : 149
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết