Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 15/2019 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
08/4
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB   Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- Kiểm tra, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2018 và khảo sát, đánh giá tình hình phân bổ dự toán năm 2019 (ngày 08/4 - 09/4/2019).
Sở Xây dựng
Văn phòng Sở
 
CHIỀU
- 14h00: Họp thống nhất việc dịch chuyển cây xanh thuộc phạm vi thi công xây dựng công trình: Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum.
Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
- Phòng PTĐT&HTKT
- Sở VH,TT&DL, BQL các DA 98, UBND TP. Kon Tum
- 14h00: Tham gia đánh giá hiện trạng thanh lý khối nhà phòng mổ cũ.
Bệnh viên đa khoa tỉnh
Phòng PTĐT&HTKT
 
BA
09/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp tham gia ý kiến bổ sung dự thảo về Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
10/4
SÁNG
- 8h00: Dự buổi làm việc với UBND thành phố Kon Tum về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn thành phố.
Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum
Lãnh đạo Sở
 
CHIỀU
- 13h30: Dự buổi làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn huyện.
Trụ sở HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi
Lãnh đạo Sở
 
NĂM
11/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Ban QL Khu kinh tế tỉnh
Phòng PTĐT&HTKT
 
- 13h30: Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh.
VP. UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
SÁU
12/4
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2019
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 08/04/2019 Lượt xem : 146
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết