Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 10/2019 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/3/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 10 (Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/3/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
04/3
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB   Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở Tài nguyên   và Môi trường
Phòng PTĐT & HTKT
 
- 14h00: Họp Chi bộ.
HT Sở Xây dựng
Đ/c Hải - BT CB
Toàn thể đảng viên
BA
05/3
SÁNG
- 8h00: Họp tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại vị trí nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và tuyến tránh thành phố Kon Tum.
Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
- Phòng QHKT
- Sở GTVT; UBND TP. Kon Tum; UBND P. Ngô Mây
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
06/3
SÁNG
- Công bố Quyết định, Kế hoạch, tiến hành giám sát tại Chi bộ Sở Xây dựng.
Sở Xây dựng
Đoàn giám sát ĐUK
Chi bộ Sở Xây dựng
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
07/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
08/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 01 tháng 3 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 04/03/2019 Lượt xem : 171
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
Website liên Kết