Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.185
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03/2019 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
14/01
SÁNG
- 7h30: Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thành phố Kon Tum
Lãnh đạo Sở
- Phòng QHKT
- Phòng PTĐT&HTKT
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Huyện Đăk Hà
Lãnh đạo Sở
- Phòng QHKT
- Phòng PTĐT&HTKT
BA
15/01
SÁNG
- 7h30: Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Huyện Ngọc Hồi
Lãnh đạo Sở
- Phòng QHKT
- Phòng PTĐT&HTKT
- 8h00: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương xây dựng tượng đài Chiến thắng Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
Sở Xây dựng
Đ/c Quang - Phó GĐ
- Phòng QHKT
- Sở VH,TT&DL; Sở KH&ĐT; UBND huyện Đăk Glei
CHIỀU
- 13h30: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với việc Chi nhánh Liên hiệp HTX TM TP.HCM - CO.OPMART Kon Tum xin xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và khu cà phê giải khát trong khuôn viên Siêu thị Co.opmart Kon Tum.
Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
- Phòng QHKT
- Sở TN&MT; Sở KH&ĐT; UBND TP. Kon Tum; CN Liên hiệp HTX TM TP.HCM - CO.OPMART Kon Tum
16/01
SÁNG
- 8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
17/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
SÁU
18/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 11 tháng 01 năm 2019
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải
Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 14/01/2019 Lượt xem : 241
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết