Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.181
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 01/2019 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
31/12
SÁNG
Nghỉ lễ.
 
 
 
CHIỀU
BA
01/01
SÁNG
Nghỉ lễ.
 
 
 
CHIỀU
02/01
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019.
HT Ngọc Linh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
CHIỀU
- 14h00: Kiểm tra thực tế để đánh giá tác động của vị trí, địa điểm nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án nhà máy điện mặt trời Đăk Bla.
TP. Kon Tum
Chi cục GĐXD
 
- 14h00: Kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Nhà máy chế biến mủ cao su APT Kon Tum - Giai đoạn 2.
Huyện Sa Thầy
 
 
NĂM
03/01
SÁNG
.- 07h30: Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.
HT Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Đ/c Khiêm - CTCĐCS
Toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
SXD
 
 
 
SÁU
04/01
 
 
SÁNG
 
 
- 8h00: Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng.
 
 
TP. Hà Nội
 
 
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BẢY
05/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 28 tháng 12 năm 2018
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Phan Thanh Quang

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 02/01/2019 Lượt xem : 180
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
Website liên Kết