Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
88.180
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 52/2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
24/12
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng Tiếp dân Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
Thanh tra sở
- Kiểm tra đánh giá ảnh hưởng dự án thủy điện Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông.
Huyện Kon Plông
Chi cục GĐXD
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng PTĐT&HTKT
 
- 14h00: Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2018.
(Dự kiến 1,5 ngày, đến hết 25/12/2018)
Phòng họp GB Sở Xây dựng
 
 
BA
25/12
SÁNG
- Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở
- Xử lý công việc chuyên môn.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 14h00: Kiểm tra máy móc thiết bị phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
TP. Kon Tum
Chi cục GĐXD
 
26/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
27/12
SÁNG
- 8h30: Tham dự Hội nghị đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
28/12
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ (ngày 26-27/12/2018).
HT Ngọc Linh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 24/12/2018 Lượt xem : 245
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết