Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
88.186
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 51/2018 (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 (Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
17/12
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BA
18/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét thống nhất lộ trình di chuyển Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QH-KT
 
19/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý đề nghị của tổ chức tôn giáo (lần 2).
Sở Nội vụ
Phòng QH-KT
 
NĂM
20/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
21/12
SÁNG
- 7h30: Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2018
Sở Xây dựng
Đ/c Hải- BT Chi bộ
Toàn thể ĐV
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
BẢY
22/12
SÁNG
- Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
 
 
Kon Tum, ngày 14 tháng 12 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 17/12/2018 Lượt xem : 231
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết