Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần thứ 47/2018 (từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
19/11
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB  Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án ĐTXD: Cụm công trình thuỷ lợi Ia H’Drai (bổ sung đợt 1).
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
- 13h30: Họp thẩm định chủ trương đầu tư dự án.
Sở Kế hoạch  và Đầu tư
Lãnh đạo Sở
 
BA
20/11
SÁNG
- 7h30: Tham dự Hội nghị tập huấn Công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (ngày 20-21/11/2018).
Cục Thống kê tỉnh
Phòng PTĐT&HTKT
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
21/11
SÁNG
-  7h30: Kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước năm 2018.
Sở Xây dựng
Văn phòng Sở
Các phòng chuyên môn, Chi cục GĐXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
22/11
SÁNG
- Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND tỉnh
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
23/11
SÁNG
- 8h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng.
HT Ngọc Linh
Lãnh đạo Sở
 
CHIỀU
- 14h15: Kiểm tra đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Đăk Re Thượng.
Huyện Kon Plông
Chi cục GĐXD
 
 
Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải
 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 18/11/2018 Lượt xem : 127
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết