Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 46/2018 (từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
12/11
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
 
- 7h00: Dự họp tại Đăk Lăk
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đăk Lăk
Đ/c Hải - GĐ Sở 
                                   
Đ/c Quang -PGĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Họp thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông
Phòng PTĐT&HTKT
 
BA
13/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường mới vào bảng giá đất định kỳ 05 năm.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng QLXD
 
14/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
15/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
16/11
SÁNG
Tham quan và làm việc cùng đoàn công tác của Tỉnh (ngày 16-18/11/2018).
T.Thanh Hóa
Đ/c Quang – PGĐ Sở
 
 - 8h00: Thi sát hạch cấp CCHN đợt 3 năm 2018 (ngày 16-17/11/2018).
Sở Xây dựng
Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây dựng
Bộ phận sát hạch giúp việc cho Hội đồng
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 09 tháng 11 năm 2018
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Phan Thanh Quang

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 12/11/2018 Lượt xem : 126
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết