Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 44/2018 (từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44 (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
29/10
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- 13h30: Dự họp BCĐ thực hiện BTHT,TĐC các CTQT tỉnh
Phòng họp UBND tỉnh
đ/c Hải – GĐ Sở
 
BA
30/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
31/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
NĂM
01/11
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
SÁU
02/11
SÁNG
- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 285 trên địa bàn huyện Ia H’Drai (ngày 02 - 03/11/2018).
Huyện Ia H’Drai
Đ/c Hải - GĐ Sở
Phòng PTĐT&HTKT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
Sở Xây dựng
 
 
 
Kon Tum, ngày 26 tháng 10  năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 28/10/2018 Lượt xem : 159
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết