Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 42/2018 (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42 (Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018)

 

THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
15/10
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- 14h00: Họp cho ý kiến nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XI.
UBND tỉnh
Đ/c Quang - Phó GĐ
Phòng PTĐT&HTKT
BA
16/10
SÁNG
- 8h00: Dự Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018.
UBMTTQVN tỉnh Kon Tum
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh về thực hiện chế độ nhà ở công vụ đối với cán bộ luân chuyển.
Sở Xây dựng
Đ/c Quang - Phó GĐ
Sở Nội vụ
 
- 14h00: Họp thống nhất một số nội dung tổ chức Hội thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật.
Sở NN&PTNT
Đ/c Hải - GĐ Sở
 
17/10
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
 
 
CHIỀU
- 14h00: Kiểm tra việc triển khai, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
Thanh tra Sở, Văn phòng Sở
NĂM
18/10
SÁNG
- 8h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng năm 2018.
HT Sở Xây dựng
Đ/c Hải - Bí thư CB
Ban GĐ, các đ/c Trưởng đơn vị thuộc Sở, Trưởng các đoàn thể; VP Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
 
 
SÁU
19/10
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
TP. Đà Nẵng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Chi cục GĐXD, Trung tâm GĐCLXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
 
 
 
Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 13/10/2018 Lượt xem : 120
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Banner
Website liên Kết