Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 39/2018 (từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39 (Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
24/9
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB Sở Xây dựng
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
BA
25/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
26/9
SÁNG
- 7h30: Dự Hội thảo “Xây dựng nông thôn mới gắn với Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
Khách sạn Indochine
Phòng PTĐT& HTKT
 
 
- 8h00: Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2018.
Trường Chính trị tỉnh
Lãnh đạo Sở
Văn phòng Sở
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018).
Bộ CHQS tỉnh
Lãnh đạo Sở
 
- 8h00: Họp bàn việc xin cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp của Chùa Phước Huệ và Chùa Trung Khánh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng PTĐT& HTKT
 
- 8h30: Làm việc với Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở
Chi cục GĐXD; Phòng QLXD
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
NĂM
27/9
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
SÁU
28/9
SÁNG
- 7h30: Dự Hội nghị Phổ biến, quán triệt Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế phối hợp liên ngành số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26/3/2018.
KS Tây Nguyên
Chi cục GĐXD; Phòng PTĐT& HTKT
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn
 
 
 
 
Kon Tum, ngày 21 tháng 9 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Quang Hải
 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 23/09/2018 Lượt xem : 142
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết