Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Trả lời ý kiến người dân
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.419
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 12/2018 (từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 (Từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018)
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
19/3
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Hải - GĐ Sở
Ban GĐ, các đ/c Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
20/3
SÁNG
- 8h00: Đánh giá hiện trạng công trình.
Trường THPT Duy Tân
Trường THPT Duy Tân
P.PTĐT&HTKT
CHIỀU
- 14h00: Họp giải quyết nội dung liên quan đến đơn của ông Trương Trung Long.
SXD
Sở Xây dựng
Chi cục thuế TP. Kon Tum; Công ty CP MTĐT Kon Tum; ông Trương Trung Long
21/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
22/3
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND tỉnh
UBND tỉnh
Đ/c Hải - Giám đốc Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
23/3
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 

 

 
 Kon Tum, ngày 15 tháng 3 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 17/03/2018 Lượt xem : 51
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết