Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 09/2016 (Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09
(Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
22/02
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng.
Trụ sở TD
UBND tỉnh
- UBND tỉnh
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- 8h00: Họp liên ngành để bàn về xây dựng phương án di dời Bến xe Kon Tum.
VP. Sở Tài chính
- Sở Tài chính
- Đ/c Bách - Phó GĐ Sở
CHIỀU
- 14h00: Họp triển khai xác minh khiếu nại lần hai của công dân chuyển kèm theo văn bản số 248/UBND-KTN.
Phòng họp
GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Sở TN&MT.
- UBND TP Kon Tum.
- BQL các DA 98.
BA
23/02
SÁNG
- 8h00: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh báo cáo BXD tình hình thực hiện QH, ĐTXD, QL sử dụng khu TTHC tập trung cấp tỉnh, cấp huyện.
HT SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính.
- Ban QLDA ĐT khu TT HCM.
CHIỀU
- 14h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
   TƯ
24/02
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân định kỳ hàng tháng.
Trụ sở TD SXD
- Lãnh đạo Sở
- Phòng Thanh tra
CHIỀU
- 13h00: Đi công tác ngoài tỉnh (Từ ngày 24/02/2016 đến ngày 26/02/2016).
Ngoài tỉnh
- Đ/c Hải - GĐ Sở
 
NĂM
25/02
SÁNG
- 8h00: Tổ chức HN trực tuyến quán triệt, triển khai KH của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Phòng GBTT Hội trường Ngọc Linh
- UBND tỉnh
- Đ/c Bách - Phó GĐ Sở
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
26/02
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày  18  tháng 02  năm 2016
 GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 19/02/2016 Lượt xem : 429
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết