Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.591
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 06/2016 (Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06
(Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
01/02
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
02/02
SÁNG
- 8h00: Thăm, chúc tết cán bộ lão thành của Nghành.
TP Kon Tum
Sở Xây dựng
- Lãnh đạo Sở;
- VP Sở; CĐCS; Đoàn TNCS.
- 8h00: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
HT Sở TN&MT
Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
CHIỀU
- 14h00: Dự Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2016 và dự Lễ kết nạp thành viên chính thức Liên minh HTX tỉnh.
HT Liên
minh HTX
Liên minh HTX tỉnh Kon Tum
- Đ/c Quang - Phó GĐ Sở.
- 14h00: Thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
HT Sở TN&MT
Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
   TƯ
03/02
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
04/02
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
05/02
SÁNG
- 7h00: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi tên các liểt sĩ Sư đoàn 10 nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
 
HT Ngọc Linh
UBND tỉnh
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GĐ Sở.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày  28  tháng 01  năm 2016
 KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 29/01/2016 Lượt xem : 347
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết