Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 05/2016 (Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05
(Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016)
 
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
25/01
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở tiếp
dân SXD
- Lãnh đạo Sở
- Phòng Thanh tra Sở.
CHIỀU
- 14h00: Hội nghị phổ biến bộ đơn giá XDCT và đơn giá dịch vụ công ích.
 HT UBND thành phố Kon Tum
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Các Sở chuyên ngành liên quan;
- UBND các huyện,  thành phố Kon Tum.
- Các đơn vị tư vấn.
- 14h30: Dự Hội Nghị tổng kết công tác TĐKT khối tại Sở TN&MT
Sở TN&MT
Sở TN&MT
- Lãnh đạo Sở
- VP Sở.
BA
26/01
SÁNG
- 7h00: Thăm, chúc tết các gia đình chính sách xã kết nghĩa Tê Xăng.
UBND xã Tê Xăng
Sở Xây dựng
- Lãnh đạo sở;
- VP Sở; CĐCS, Đoàn TNCS.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
27/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp Ban chỉ đạo CP hoá Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum.
Cty TNHH MTV cấp nước Kon Tum
BCĐ CP hóa Cty TNHH MTV cấp nước Kon Tum
- Đ/c Quang - Phó GĐ Sở.
NĂM
28/01
SÁNG
- Đi Thăm, chúc tết Mẹ VNAH do ngành phụng dưỡng (từ ngày 28/01/2016 đến ngày 29/01/2016).
Tỉnh Bình Định và Quãng Ngãi
Sở Xây dựng
- Lãnh đạo sở;
- VP Sở; CĐN; Đoàn TNCS
- Các đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
29/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum .
 
HT Ngọc Linh
UBND tỉnh
- Đ/c Hải - GĐ Sở
 
 
Kon Tum, Ngày  21 tháng 01  năm 2016
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 22/01/2016 Lượt xem : 329
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết