Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 04/2016 (Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 22/01/2016)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04
(Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 22/01/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
18/01
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
CHIỀU
- 14h00: Họp bàn, thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với đề nghị của Công ty CP Trường Long tại Tờ trình số 30/TTr/2015 ngày 23/12/2015.
 HT SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở GTVT; Sở KH&ĐT.
- UBND thành phố Kon Tum.
- Công ty CP Trường Long
BA
19/01
SÁNG
7h00: Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XV  Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Khối các cơ quan.
HT SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Toàn thể CC và Người lao động thuộc Sở.
- 8h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TN&MT
Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
20/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
21/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
22/01
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh
UBND tỉnh
- Đ/c Hải - GĐ Sở
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày  14   tháng 01  năm 2016
 GIÁM ĐỐC
 
 (đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 15/01/2016 Lượt xem : 496
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
Website liên Kết