Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.587
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03/2016 (Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03
(Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
11/01
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
CHIỀU
- 13h30: Hội nghị Công chức, Viên chức Sở
HT SXD
Lãnh đạo Sở và BCH CĐCS
- Toàn thể CC, VC, người LĐ thuộc Sở.
BA
12/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
13/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
14/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
15/01
SÁNG
- 8h00: Hội nghị trực tuyến với Bộ Xây dựng
Phòng họp trực
tuyến UBND tỉnh
BXD
- Các LĐ Sở;
- Các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày  07  tháng 01  năm 2016
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 08/01/2016 Lượt xem : 414
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết