Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.591
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 02/2016 (Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02
(Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
04/01
SÁNG
- 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2016.
HT Ngọc Linh
 
- UBND tỉnh.
 
- Đ/c Hải - GĐ Sở
 
CHIỀU
- 14h00: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2016) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh.
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
- 14h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
BA
05/01
SÁNG
- 8h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TN&MT
- Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
06/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TN&MT
- Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
NĂM
07/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
08/01
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
Kon Tum, Ngày   31    tháng  12  năm 2015
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 31/12/2015 Lượt xem : 387
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết