Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 53/2015 (Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 53
(Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
28/12
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
- 7h45: Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 29/12/2015)
Phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh
- VP Chính phủ
- Đ/c Bách - PGĐ Sở.
CHIỀU
- 14h00: Họp thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đăk RVe, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đến năm 2025.
HT SXD
- LĐ Sở.
- LĐ VP UBND
- Sở GTVT; Sở Công thương;
Sở KHĐT; Sở TN&MT; Bộ CHQS tỉnh; Hội KTS.
- UBND huyện Sa Thầy.
BA
29/12
SÁNG
- 8h30: Họp hoàn thiện kế hoạc bán đấu giá đất và tài sản trên đất trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc danh mục nhà đất bán đấu giá.
Sở Tài chính
- Sở Tài chính
- Đ/c Hoài - PGĐ Sở.
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
30/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
31/12
SÁNG
- 7h30: Dự Hội nghị quán triệt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI.
HT Ngọc Linh
- Đảng bộ khối
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Đ/c Quang -  PGĐ Sở
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
01/01
SÁNG
- Nghỉ Tết Dương lịch
CHIỀU
 
 Kon Tum, Ngày  24   tháng 12  năm 2015
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 25/12/2015 Lượt xem : 409
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
Website liên Kết