Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 52/2015 (Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 25/12/2015)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52
(Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 25/12/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
21/12
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
22/12
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh
- UBND tỉnh.
- Đ/c Hải - GĐ Sở
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo tác động môi trường.
Phòng họp tầng III, Sở TN&MT
- Sở TN&MT
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở
   TƯ
23/12
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD SXD
- Lãnh đạo Sở
- Phòng Thanh tra.
CHIỀU
- 14h00: Họp công tác tổ chức tôn giáo
Sở Nội vụ
- Sở Nội vụ
- Đ/c Hải - GĐ Sở
NĂM
24/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
25/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 18  tháng 12  năm 2015
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                             (đã ký)
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 18/12/2015 Lượt xem : 289
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết