Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.588
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 51/2015 (Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51
(Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
14/12
SÁNG
8h00: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.
Hội trường
Ngọc Linh
 
Tỉnh ủy tỉnh
Kon Tum
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở.
- Đ/c Bách - Phó GĐ Sở.
- Đ/c Quang - Phó GĐ Sở.
CHIỀU
BA
15/12
SÁNG
CHIỀU
   TƯ
16/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 15h00: Làm việc với thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch, quản lý QH xây dựng và một số DA đầu tư XD công trình tại tỉnh Kon Tum
Trụ sở UBND
 tỉnh Kon Tum
BXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Đ/c Hoài - Phó GĐ Sở
- Đ/c Quang - Phó GĐ Sở.
NĂM
17/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
18/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày   10    tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 11/12/2015 Lượt xem : 380
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết