Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 50/2015 (Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50
(Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
07/12
SÁNG
- 8h00: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM
CHIỀU
- 13h30: kiểm tra hiện trạng tại Khu I - khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
 
Khu I - khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Sở TM&MT; Sở Tài chính.
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
- Phòng QLKT-QH.
- UBND huyện Ngọc Hồi
BA
08/12
SÁNG
- 8h00: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X (từ ngày 08/12/2015 đến ngày 10/12/2015).
HT trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
- Đ/c Hải - GĐ Sở
CHIỀU
   TƯ
09/12
SÁNG
CHIỀU
NĂM
10/12
SÁNG
CHIỀU
SÁU
11/12
SÁNG
- 7h30: Họp Chi bộ.
HT SXD
- Đ/c Hải - GĐ Sở
- Toàn thể Đảng viên.
CHIỀU

 

 
 
Kon Tum, Ngày  03   tháng 12 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quang Hải


 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 04/12/2015 Lượt xem : 383
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
Website liên Kết