Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 06/2015 (từ ngày 02/02/2015 đến ngày 06/02/2015)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06
(Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 06/02/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
02/02
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 14h00: Họp thống nhất tham mưu UBND giải quyết khó khăn, vuớng mắc trong công tác quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nuớc.
SXD
Đ/c Hoài – Phó GĐ
- Phòng QLN và HTKT.
- Sở Tài chính.
- UBND thành phố Kon Tum.
- Công ty TNHH MTV Môi truờng đô thị Kon Tum.
BA
03/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
04/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
05/02
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
06/02
SÁNG
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách xã kết nghĩa Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông.
xã Tê Xăng,     huyện Tu Mơ Rông
Lãnh đạo Sở
- Tổ công tác 04 của Sở, Đại diện Chi đoàn TNCSHCM, Công đoàn cơ sở, Văn phòng Sở.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 29 tháng 01 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Hải

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 30/01/2015 Lượt xem : 341
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết