Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
86.591
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 05/2015 (từ ngày 26/01/2015 đến ngày 30/01/2015)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05
(Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 30/01/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
26/01
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra.
CHIỀU
- 14h00: Họp thống nhất tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đơn của BTS GHPG VN tỉnh Kon Tum xin xây dựng tượng Thích ca Phật đài và Bảo tháp tại Trụ sở VP BTS.
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
- Đ/c Quang – Phó GĐ
BA
27/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
28/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
29/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
30/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 22 tháng 01 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quang Hải

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 22/01/2015 Lượt xem : 341
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết