Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.588
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 04/2015 (từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04
(Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
19/01
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB SXD
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
 
 
 
BA
20/01
SÁNG
- 6h00: Kiểm tra thực tế địa điểm thỏa thuận xây dựng điểm dân cư công nhân của các Công ty, doanh nghiệp trồng cao su tại khu vực Nam Sa Thầy.
Khu vực Nam Sa Thầy
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Chỉ huy quân sự.
- UBND huyện Sa Thầy.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
21/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
22/01
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND
UBND tỉnh
- Đ/c Hải – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
23/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 15 tháng 01 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Quang Hải

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 16/01/2015 Lượt xem : 329
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Website liên Kết