Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.591
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 03/2015 (từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03
(Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
12/01
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB SXD
Đ/c Hải – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TN & MT
Sở TN&MT
- Đ/c Hoài – Phó GĐ
BA
13/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
14/01
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
15/01
SÁNG
- 7h30: Tập huấn để triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn (từ ngày 15/01 đến ngày 16/01/2015).
Khách sạn Hoàng Vân
UBND tỉnh
- Đ/c Hải – GĐ Sở
- Đ/c Quang – Phó GĐ
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
16/01
SÁNG
- 08h00: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 của Bộ Xây dựng
VP UBND tỉnh
Bộ Xây dựng
- LĐ UBND tỉnh, các Sở: GTVT, NN&PTNT, CT, TC, KH&ĐT; Sở Xây dựng (BGĐ Sở; TP, PP Sở; GĐ, PGĐ Ttâm, CVTH VP.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 08 tháng 01 năm 2015
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Quang Hải

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 09/01/2015 Lượt xem : 349
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Website liên Kết