Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.498
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 01/2015 (từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01
(Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
29/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
- 7h45: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2015 (từ ngày 29/12 đến ngày 30/12/2014).
Hội trường Ngọc Linh
UBND tỉnh
- Đ/c Bách – Phó GĐ
CHIỀU
- 15h00: Hội nghị bàn giao Giám đốc Sở.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Đ/c Hải (GĐ mới), các đ/c Phó GĐS, các TP,PP Sở, GĐ, PGĐTTQH, Ktoán VP.
BA
30/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
31/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
01/01
SÁNG
- Nghỉ lễ.
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ.
 
 
 
SÁU
02/01
SÁNG
- Nghỉ lễ.
 
 
 
CHIỀU
- Nghỉ lễ.
 
 
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 25 tháng 12 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 26/12/2014 Lượt xem : 394
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
Website liên Kết