Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.499
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 52/2014 (từ ngày 22/12/2014 đến ngày 26/12/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52
(Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 26/12/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
22/12
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Trụ sở TD UBND
UBND tỉnh
- Đ/c Bách – Phó GĐ.
CHIỀU
- 13h30: Lễ công bố, trao tặng HCLĐ hạng 3 và HNTK năm 2014 ngành Xây dựng.
HT SXD
Các Đ/c BGĐ Sở
ĐB, khách mời, TP, PPS, GĐ, PGĐ Ttâm.
BA
23/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
24/12
SÁNG
- 8h00: Tiếp công dân hàng tháng theo định kỳ.
Phòng TD SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng Thanh tra.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
25/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Họp thảo luận giao kế hoạch giúp xã kết nghĩa năm 2015 theo NQ 04-NQ/TU.
HT Ban Dân vận TU
BCĐ 04 Tỉnh ủy
- Đ/c Bách – Phó GĐ
SÁU
26/12
SÁNG
- 08h00: Hội nghị bàn giao Giám đốc Sở
Phòng GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
ĐC Hải (GĐ mới), các đ/c PGĐ, các TP Sở, GĐTT
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 18 tháng 12 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 19/12/2014 Lượt xem : 326
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
VBPL_KonTum
Website liên Kết