Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.496
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 51/2014 (từ ngày 15/12/2014 đến ngày 19/12/2014)

 

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51
(Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 19/12/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
15/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
-13h30: Họp bàn thống nhất tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý đối với nội dung đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 49/TTr-UBND, ngày 18/11/2014 v/v điều chỉnh cục bộ QHCT tại lô đất Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh.
SXD
Đ/c Hoài – Phó GĐ
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban tôn giáo tỉnh;
- UBND thành phố Kon Tum
BA
16/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
17/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 14h00: Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sở TN & MT
Sở TN & MT
- Đ/c Hoài – Phó GĐ
NĂM
18/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
19/12
SÁNG
- 07h30: Họp Kiểm điểm tập thể lãnh đạo SXD năm 2014
HT SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Đại biểu mời; Tập thể: BGĐS, Cấp ủy CB; CTCĐCS, BTĐTN, Chánh VPS, CTTr, GĐTTâm QH&KĐCLCTXD
CHIỀU
- 13h30: Họp Kiểm điểm tập thể lãnh đạo SXD năm 2014
 
 
Kon Tum, Ngày 11 tháng 12 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
                   Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 12/12/2014 Lượt xem : 343
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Dichvucong
Website liên Kết