Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
LƯỢT TRUY CẬP
86.590
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 50/2014 (từ ngày 08/12/2014 đến ngày 12/12/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50
(Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 12/12/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
08/12
SÁNG
- 7h30: Dự kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X (từ ngày 08/12 đến ngày 10/12/2014).
HT Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
09/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
   TƯ
10/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
11/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
SÁU
12/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
 
 
Kon Tum, Ngày 05 tháng 12 năm 2014
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
 
Lưu Xuân Hoài

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 05/12/2014 Lượt xem : 330
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Mẫu thiết kế nhà ở
khoinghiep
kien nghi doanh nghiep
Banner
Banner
Website liên Kết