Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
VBPL_CP
banner
banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Góp ý web
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
86.499
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần 49/2014 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 05/12/2014)

 

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49
(Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 05/12/2014)
 
THỨ
NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THỰC HIỆN
CHỦ TRÌ
PHỐI HỢP
HAI
01/12
SÁNG
- 7h30: Họp giao ban đầu tuần theo định kỳ.
Phòng họp GB SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Ban GĐ, các TP & PP CM.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
BA
02/12
SÁNG
- 7h30: Kiểm tra Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại huyện Tu Mơ Rông.
Huyện Tu Mơ Rông
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng QLKT-QH;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối CT NTM tỉnh;
- UBND huyện Tu Mơ Rông.
CHIỀU
- 13h30: Kiểm tra Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại huyện Đăk Tô.
Huyện Đăk Tô
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Phòng QLKT-QH;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối CT NTM tỉnh;
- UBND huyện Đăk Tô
   TƯ
03/12
SÁNG
- 07h30: Họp tham mưu UBND tỉnh nội dung đề nghị của Chi nhánh Viettel Kon Tum tại Văn bản số 822/KTM-HT, ngày 16/9/2014.
Hội trường SXD
Đ/c Sơn – GĐ Sở
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở TT&TT; Sở TN&MT;
- Chi nhánh Viettel Kon Tum.
CHIỀU
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
NĂM
04/12
SÁNG
- Xử lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- Dự Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 7 – Khoá VIII (từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2014)
Thành phố Đà Nẵng
Hội KTS
Việt Nam
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
SÁU
05/12
SÁNG
- Xử  lý công việc chuyên môn.
SXD
 
 
CHIỀU
- 13h30: Dự Hội thảo “Trung tâm hành chính cấp tỉnh”
Thành phố Đà Nẵng
Hội KTS
Việt Nam
- Đ/c Sơn – GĐ Sở
 
 
Kon Tum, Ngày 28 tháng 11 năm 2014
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

 

Đăng bởi : Việt Lãm Ngày đăng : 28/11/2014 Lượt xem : 326
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dichvucong
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết